Κυριακή, 2 Φεβρουαρίου 2014

   
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Πρόκειται για  ένα τραυματισμό του γόνατος που συμβαίνει πιο συχνά  στα αθλήματα  όπως ποδόσφαιρο ,χόκεϊ, ράγκμπι και μαχητικά αθλήματα. Η εμφανίζεται όταν έχουμε τριπλή συνδεσμική βλάβη  των :
 • Έσω πλαγίου συνδέσμου
 • Έσω μηνίσκου
 • Προσθίου χιαστού συνδέσμου

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΚΩΣΗΣ
Συνήθως, αυτό συμβαίνει μετά από ένα χτύπημα στην εξωτερική πλευρά της άρθρωσης του γόνατος, όταν το πόδι βρίσκεται σταθερό στο έδαφος  καθώς επίσης και η βίαιη στροφή του γόνατος .

Η ρήξη πρόσθιου χιαστού συνδέσμου προκαλεί αστάθεια του γόνατος με αποτέλεσμα την πιθανή μετατόπισή του .Όταν η άρθρωση του γόνατος είναι ταυτόχρονα σε στροφή προς τα μέσα, συμπιέζει τον έξω μηνίσκο μεταξύ του μηρού και της κνήμης, με αποτέλεσμα ο μηνίσκος τραυματίζεται. Τέλος λόγω της ασυνήθιστης θέση του γόνατος, έχουμε ρήξη έσω πλαγίου συνδέσμου. Μερικές φορές μπορεί επίσης να  έχουμε αντίστοιχο τραυματισμό στο γόνατο από αδέξια προσγείωση στο γόνατο, πράγμα που σημαίνει ότι η επαφή δεν είναι πάντα απαραίτητη.

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ
Τα συμπτώματα αυτού του τραυματισμού μπορούν να είναι:
 • Μερική ή πλήρης ρήξη των τριών συνδέσμων
 • Κάποιοι μπορεί να ακούσετε ένα ήχο “ποπ”
 • Διόγκωση του γόνατος ( έντονο οίδημα)
 • Μελάνιασμα γύρω ή πάνω στην άρθρωση του γόνατος
 • Πόνος στο γόνατο και τη γύρω περιοχή
 • Αστάθεια ή αίσθημα ότι το γόνατο φεύγει προς τα εμπρός
 • Δυσκολία ή αδυναμία να λυγίσει ή να τεντώσει το γόνατο
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Εάν  υπάρχει μερική ρήξη των συνδέσμων τότε αντιμετωπίζεται με  συντηρητική θεραπεία η οποία περιλαμβάνει τη φαρμακευτική αγωγή  και φυσιοθεραπείες.
Εάν υπάρχει ολική ρήξη  των συνδέσμων τότε υποχρεωτικά θα πρέπει να γίνει χειρουργική αντιμετώπιση.  
Ανεξάρτητα από το αν αντιμετωπίζεται χειρουργικά ή συντηρητικά,  η φυσιοθεραπεία είναι το πιο σημαντικό μέρος της διαδικασίας αποκατάστασης.

Στόχος όλων των πρωτοκόλλων αποκατάστασης είναι η επανάκτηση της λειτουργίας του τραυματισμένου μέλους στα μεγαλύτερο
δυνατό βαθμό, το μικρότερο δυνατό χρόνο και τελικά η επιστροφή του αθλητή στο προ της κάκωσης επίπεδο αθλητικής δραστηριότητας.
Η φυσιοθεραπεία περιλαμβάνει:

 • Αρθρική κινητοποίηση
 • Taping
 • Μάλαξη
 • Παγοθεραπεία ή θερμοθεραπεία
 • Υδροθεραπεία
 • Ασκήσεις βελτίωσης της ελαστικότητας  και της δύναμης των μυών του γόνατος
 • Ασκήσεις ισορροπίας
 • Εκπαίδευση του ασθενή με πρόγραμμα επαναφοράς   στις   προηγούμενες δραστηριότητες
Οι στόχοι του προγράμματος αποκατάστασης μετά από ανακατασκευή των συνδέσμων περιλαμβάνουν, μείωση του οιδήματος, με σκοπό την πρόληψη από πόνο στο γόνατο, ανάκτηση πλήρους εύρους της κίνησης του γόνατος, ενδυνάμωση του τετρακεφάλου και των οπίσθιων μηριαίων.


Και στις δύο περιπτώσεις αντιμετώπισης ο ασθενής μπορεί να επιστρέψει σε αθλητικές δραστηριότητες όταν δεν υπάρχει πλέον οίδημα και πόνος, έχει ανακτηθεί πλήρως η κίνηση  του γόνατος χωρίς την παρουσία πόνου και όταν έχουν αποκατασταθεί η μυϊκή δύναμη και η λειτουργικότητα του άκρου.
Η αίσθηση της ισορροπίας και του ελέγχου του ποδιού πρέπει επίσης να ανακτηθούν.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1.Sandra J.Shultz, Peggy A. Houglum. David H. Perrin : Examination Of Musculoskeletal Injuries. Human Kinetics,( 2005)

2.Fu FHHarner CDJοhnsοn DLet alBiοmechanics οf knee ligaments. J Bοne Jοint Surg Am (1993)

http://www.physiocosmos.gr/

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου