Πέμπτη, 30 Ιανουαρίου 2014

Nderhyrja kirurgjikalei në menisk është një nga ndërhyrjet me te shpeshta , por sipas një studimi të ri më në fund duket se nuk është e nevojshme !
Hulumtuesit nga Spitali Qendror Universitar ne Helsinki në Finlandë kane gjetur se rezultatet tek individët qe i nënshtrohen një operacioni në menisk është pothuajse i njëjtë me ata te cilet e shmangin operacionin .
Studimi i përfshirë 146 pacientë të moshës 35-65 vjeç , nga të cilët gjysma ju neneshtrua nderyrjes kirurgjikale ne menisk,ndersa gjysma tjeter jnuk ju neneshtrua as nje lloj terapie . Siç është raportuar në raportin e shkencor , të gjithë pacientët iu nënshtrua Arthrosopise për të vlerësuar situatën ,

Sipas një raporti shkencor , pas një periudhe prej dymbëdhjetë muajsh tek të gjithë pacientët tregoi pothuajse të njëjtin nivel të përmirësimit , pavarësisht nëse ata i ishin neneshtruaj nje nderyrje kirurgjikaleose jo , ndërkohë që shkencëtarët nuk mund të zbulonin dallime të rëndësishme ndërmjet atyre që kishin kryer kirurgji dhe ata te cilet nuk kishin kryer .. Sipas një zëdhënësi të Akademisë Amerikane të Kirurgjise ortopedike , rezultatet e studimit janë të sakta dhe të mbështetura ne studimet e mëparshme të cilat kanë treguar se arthroskopia nuk është aspak efektive .

Megjithatë, siç tha Dr Teppo Jarvinen , praktikat klinike nuk mund të ndryshojnë , pasi disa mjekë nuk mund të kuptojnë se disa procedura janë te gabuara nga te cilat nuk verehet as nje rezultat pozitiv. Në të vërtetë , siç tha ai , " disa mjekë kanë tendencë për të ngatërruar ata që besojne me atë që ata e dinë!!!!

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου