Παρασκευή, 31 Ιανουαρίου 2014

Τα Μυο-Περιτοναϊκά Σημεία Πυροδότησης Πόνου είναι εντοπισμένες περιοχές ευαισθησίας και πόνου (οζίδια),  στις βαθύτερες στοιβάδες του μυ, ο ερεθισμός των οποίων με μηχανική πίεση προκαλεί πόνο που συνήθως αντανακλάται σε άλλες συγκεκριμένες περιοχές του σώματος.
Τα Trigger Points (ΜΣΠς) μπορούν να προκαλέσουν βράχυνση στο μυ με αποτέλεσμα τον περιορισμό εύρους κίνησης γειτονικών αρθρώσεων, τη γενικότερη αδυναμία του μυός αλλά και δυσλειτουργία όσον αφορά τη συνεργασία του με άλλες μυϊκές ομάδες για παραγωγή κάποιας συγκεκριμένης κίνησης.
Για την εξουδετερωσή τους χρησιμοποιούμε συγκεκριμένη δαχτυλική πίεση, στο σημείο που βρίσκοντε και στην συνέχεια εφαρμόζουμε διάταση της περιοχής.

      ii.            Εγκάρσια μάλαξη (Cyriax). Friction Massage

Η τεχνική αυτή αναπτήχθεικέ  από τον Δρ J. Cyriax (ορθοπεδικός) το 1941, εφαρμόζεται κυρίως σε προβλήματα μυών, συνδέσμων, τενόντων, θυλάκων (π.χ. διαστρέμματα, τενοντίτιδες, θυλακίτιδες,  μυϊκές συμφύσεις).

Η  Εγκάρσια Μάλαξη (Cyriax) στοχεύει στην κινητοποίηση των μαλακών ιστών και στη μείωση του εντοπισμένου μυϊκού σπασμού, ιδιαιτέρα μετά από κάποιο τραυματισμό. Βοηθάει στην απορρόφηση του οιδήματος, συμβάλει στην ευκαμψία του ουλώδους  ιστού και τη μείωση της τοπικής ευαισθησίας.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου